Τεχνικός Ασφαλείας – Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Τεχνικός Ασφαλείας – Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Τεχνικός Ασφαλείας
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης.
Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας είναι:

– Ελέγχει και επιβλέπει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
– Ελέγχει και επιβλέπει τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
– Καταγράφει και διερευνά τα εργατικά ατυχήματα.
– Εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε αυτά.
– Κάνει προτάσεις για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του χώρου εργασίας.

Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Το εν λόγω βιβλίο σελιδομετρείται και θεωρείται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης (ΚΕ.Π.Ε.Κ.).

Οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτώνται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και τον αριθμό των απασχολούμενων εργαζόμενων.
Για «συνηθισμένες» επιχειρήσεις ο χρόνος απασχόλησης είναι 25 ώρες τον χρόνο που κατανέμονται σε μηνιαία βάση.

Το τεχνικό μας γραφείο έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία παρέχει σε επιχειρήσεις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, ως εξωτερικοί συνεργάτες.

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, αποτελεί ειδική υποχρέωση για τον εργοδότη και είναι η μελέτη στην οποία περιλαμβάνονται ο εντοπισμός, η ανάλυση και η ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υφίστανται στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. Η εκτίμηση κινδύνου διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας και καλύπτει όλους τους προκύπτοντες κινδύνους οι οποίοι είναι λογικά προβλέψιμοι, είτε αυτοί αφορούν καθημερινές εργασίες, είτε εργασίες που εκτελούνται σπάνια στην επιχείρηση.

Στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι:

– Ο εντοπισμός των κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων
– Ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων
– Η εξεύρεση τρόπων και μεθόδων που θα διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των εργαζομένων

Η μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ) περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

– Επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
– Προσδιορισμός των κινδύνων της επιχείρησης
– Προσδιορισμός των τρόπων που θα μειωθούν ή θα εξαλειφθούν οι παραπάνω κίνδυνοι

Η μελέτη εκπονείται εξολοκλήρου μία φορά και σε αυτή γίνεται προσπάθεια για την καταγραφή του συνόλου των θεμάτων υγιεινής και ασφαλείας που αφορούν την επιχείρηση. Μελλοντικές αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας που δεν έχουν καταγραφεί στο αρχικό στάδιο της μελέτης μπορούν να καταχωρούνται στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας. Οι μεγάλες αλλαγές του μηχανολογικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, από τις οποίες προκύπτουν διαφορετικής φύσεως κίνδυνοι, συνεπάγονται την υποχρέωση αναθεώρησης της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Το τεχνικό μας γραφείο έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία παρέχει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις την υποχρεωτική γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

1

To site χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Εφόσον συνεχίσετε, συμφωνείτε με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε περισσότερα

Τα cookies είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται ιστότοπους, για να διασφαλιστεί μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Αυτές οι προτιμήσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ένα cookie περιέχει την προτιμώμενη χώρα διαμονής σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σας θέτουμε αυτό το ερώτημα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε επίσης «αναλυτικά» cookies. Τα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που χρειάζονται.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μόνιμα cookies και cookies περιόδου λειτουργίας. Τα μόνιμα cookies είναι τα cookies που παραμένουν μόνιμα στον υπολογιστή σας, μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι «με το χέρι». Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα όταν φεύγετε από έναν ιστότοπο και μεταβαίνετε σε έναν άλλο ή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. ενεργοποίηση των cookies, αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και εύρεση και διαγραφή των cookies από το σκληρό σας δίσκο, παρακαλούμε ανατρέξτε στα μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org.

Κλείσιμο