Uncategorized

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

(Πλήρης ανακατασκευή)

 

DCIM100MEDIADJI_0161.JPG

Τεχνικός Ασφαλείας – Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Τεχνικός Ασφαλείας
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφαλείας είναι ο σύμβουλος της επιχείρησης στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
Η πρόληψη των ατυχημάτων, η οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και η πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι αναγκαία στοιχεία για την βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων της επιχείρησης.
Οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας είναι:

– Ελέγχει και επιβλέπει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
– Ελέγχει και επιβλέπει τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
– Καταγράφει και διερευνά τα εργατικά ατυχήματα.
– Εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σε αυτά.
– Κάνει προτάσεις για τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του χώρου εργασίας.

Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Το εν λόγω βιβλίο σελιδομετρείται και θεωρείται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης (ΚΕ.Π.Ε.Κ.).

Οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτώνται από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και τον αριθμό των απασχολούμενων εργαζόμενων.
Για «συνηθισμένες» επιχειρήσεις ο χρόνος απασχόλησης είναι 25 ώρες τον χρόνο που κατανέμονται σε μηνιαία βάση.

Το τεχνικό μας γραφείο έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία παρέχει σε επιχειρήσεις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, ως εξωτερικοί συνεργάτες.

Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, αποτελεί ειδική υποχρέωση για τον εργοδότη και είναι η μελέτη στην οποία περιλαμβάνονται ο εντοπισμός, η ανάλυση και η ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υφίστανται στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. Η εκτίμηση κινδύνου διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας και καλύπτει όλους τους προκύπτοντες κινδύνους οι οποίοι είναι λογικά προβλέψιμοι, είτε αυτοί αφορούν καθημερινές εργασίες, είτε εργασίες που εκτελούνται σπάνια στην επιχείρηση.

Στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι:

– Ο εντοπισμός των κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων
– Ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων
– Η εξεύρεση τρόπων και μεθόδων που θα διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των εργαζομένων

Η μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ) περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

– Επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
– Προσδιορισμός των κινδύνων της επιχείρησης
– Προσδιορισμός των τρόπων που θα μειωθούν ή θα εξαλειφθούν οι παραπάνω κίνδυνοι

Η μελέτη εκπονείται εξολοκλήρου μία φορά και σε αυτή γίνεται προσπάθεια για την καταγραφή του συνόλου των θεμάτων υγιεινής και ασφαλείας που αφορούν την επιχείρηση. Μελλοντικές αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας που δεν έχουν καταγραφεί στο αρχικό στάδιο της μελέτης μπορούν να καταχωρούνται στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας. Οι μεγάλες αλλαγές του μηχανολογικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, από τις οποίες προκύπτουν διαφορετικής φύσεως κίνδυνοι, συνεπάγονται την υποχρέωση αναθεώρησης της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Το τεχνικό μας γραφείο έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία παρέχει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις την υποχρεωτική γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Οι ορισμοί και οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ορίζονται, απο την ισχύουσα Νομοθεσία, ως εξής :
1. Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
2. Αποθήκευση & Διανομείς
3. Μεταφορείς
4. Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
5. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
5.1 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου φαγητού
5.2 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος
5.3 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
6. Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
6.1 Επιχειρήσεις αναψυχής
6.2 Κέντρο διασκεδάσεως
6.3 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων
7. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
8. Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους:
9. Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία

  Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, υπάρχουν κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης γίνεται σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο ο Δήμος χορηγεί  Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος η οποία ισχύει τρείς (3) μήνες.
Στο δεύτερο στάδιο, εντός των τριών μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης και αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του καταστήματος, ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στον Δήμο ότι ξεκίνησε να λειτουργεί. Οι απαιτούμενες αυτοψίες από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες γίνονται ύστερα από την γνωστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα πιο κάτω καταστήματα:
• Οπωροπωλείο
• Κρεοπωλείο
• Παντοπωλείο
• Πτηνοπωλείο
• Αυγοπωλείο
• Ιχθυοπωλείο
• Γαλακτοπωλείο
• Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων
• Καφεκοπτείο
• Πρατήριο ελαίων και λιπών
• Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
• Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
• Πρατήριο άρτου
• Πρατήριο έτοιμου φαγητού
• Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων
• Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
• Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
• Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά καταστήματα
• Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

Για τις ιδιαίτερα περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος το γραφείο μας σας προσφέρει άμεση λύση με:
 Συλλογή και συμπλήρωση δικαιολογητικών.
 Σύνταξη μελέτης και φακέλου για τις εκδόσεις της προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και γνωστοποίησης της άδειας λειτουργίας.

To γραφείο μας αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ τον προέλεγχο του χώρου στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, διασφαλίζοντας από την αρχή ότι ο χώρος πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για την λειτουργία του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων αν ο χώρος που σκοπεύει να νοικιάσει ή αγοράσει δύναται ή όχι να λειτουργήσει για την χρήση που τον προορίζει, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις.

Μερικές συμβουλές από το γραφείο μας, σε εσάς που θέλετε να ενοικιάσετε χώρο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Όταν θέλετε να ανοίξετε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να βρείτε τον κατάλληλο χώρο. Η θέση και το ενοίκιο του καταστήματος είναι σαφώς παράγοντες που συντελούν στην επιλογή αυτού του χώρου, όμως ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ το αν τελικά θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος που σας ενδιαφέρει!!!.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε εκ των προτέρων αν είναι δυνατή η έκδοση της άδειας που σας ενδιαφέρει καθώς και πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να εκδοθεί, έτσι ώστε να μην αναγκαστείτε να κλείσετε ένα μαγαζί είτε γιατί δεν θα εκδίδετε η άδεια ή είτε γιατί θα σας καθυστερήσει μήνες…
Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να προσέξετε πριν μπείτε στην διαδικασία να νοικιάσετε έναν χώρο που θα προορίζεται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι:
• H οικοδομή
Α. Καταρχήν να ζητήσετε τον κανονισμό της οικοδομής. Αν ο κανονισμός επιτρέπει ( ή δεν απαγορεύει ρητά ) την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος που σας ενδιαφέρει, τότε έχετε ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια σας και είναι πολύ δύσκολο κάποιος ένοικος από την οικοδομή να σας απαγορεύσει να συνεχίσετε.
Β. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε έρχεστε σε επαφή με τον διαχειριστή της οικοδομής και εξασφαλίζετε με κάποιο τρόπο ότι έχετε τη συναίνεση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών που στεγάζει η οικοδομή. Αυτό γίνεται συνήθως με την υπογραφή μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει και διαχειριστής υπογράφει ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού.
Επειδή ο κάθε Δήμος έχει διαφορετική πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα και πιθανώς να ζητήσει και κάποιο πρόσθετο δικαιολογητικό, κρίνετε σκόπιμη η επικοινωνία σας με το εκάστοτε Τμήμα Έκδοσης Αδειών του Δήμου, για να γνωρίζετε, εκ των προτέρων, τι θα σας ζητηθεί.
• Οι επιφάνειες
Κάθε κατάστημα αποτελείται από διάφορους χώρους (πχ παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, W.C. ) , που καταλαμβάνουν κάποια επιφάνεια, ανάλογα με το πόσα καθίσματα έχει το κατάστημα (δυναμικότητα ή θεωρητικός πληθυσμός).
Άρα, βεβαιώνεστε ότι το υποψήφιο κατάστημα είναι αρκετά μεγάλο για να στεγάσει όλους τους χώρους που απαιτούνται από τη συγκρότηση του.
• Τα πολεοδομικά θέματα
Το τελευταίο κριτήριο έχει να κάνει με την νομιμότητα, από πλευράς πολεοδομικών διατάξεων, του χώρου που επιθυμείτε να ενοικιάσετε… Αυτό συνήθως προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα!!!
Έτσι, πριν δώσετε την παραμικρή προκαταβολή, πρέπει να πάρετε αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας. Αυτά τα έχει ο ιδιοκτήτης ή μπορούν να αναζητηθούν από τον φάκελο της οικοδομικής άδειας στην Πολεοδομία ( Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου).
Σημείωση: Όλα τα πιο πάνω κρίνετε απαραίτητο να γίνουν με την βοήθεια αρμόδιου μηχανικού. Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα να σας βοηθήσει – κατατοπίσει – ενημερώσει.

Στην συνέχεια με Μηχανικό του Γραφείου μας, πραγματοποιείτε αυτοψία στον χώρο για να διαπιστωθεί το κατά πόσο η υπάρχουσα κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.
Πιο συγκεκριμένα ελέγχονται τα εξής:
 Αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαίρετοι χώροι, χώροι που δεν φαίνονται στα σχέδια, χώροι που αποτυπώνονται διαφορετικά κ.λπ.),
 Αν απαιτείται έκδοση άδειας Δόμησης για αλλαγή χρήσης ή
 Αν χρειάζεται άδεια για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν (άδεια δόμησης εσωτερικών διαρρυθμίσεων, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κ.λπ.)
 Αν απαιτείται έγκριση από κάποια άλλη υπηρεσία. Π.χ. αν το κτίριο είναι διατηρητέο ή αν ανήκει σε ιστορικό τόπο, πόσο εύκολη είναι η έγκριση της αρμόδιας αρχής κ.λπ.
Και βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής ότι αν απαιτείται η νομιμοποίηση κάποιου τμήματος του καταστήματος ή γενικά η έκδοση μιας άδειας δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης αυτό επιμηκύνει τον χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος από τον Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό το κατάστημα που θέλετε να νοικιάσετε να είναι τακτοποιημένο πολεοδομικά.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των χώρων του καταστήματός σας, βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και σχεδιαγραμμάτων καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών τόσο στον αρμόδιο Δήμο για την έκδοση της απαιτούμενης προέγκρισης και γνωστοποίησης λειτουργίας όσο και σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

 

 

 

 

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων και σύνδεση με δίκτυο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Τι ισχύει.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ (παλαιά ΔΕΗ).

Ο ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (πιστοποιητικό ΔΕΗ) στις εξής περιπτώσεις:
– Νέα εγκατάσταση ή αίτηση για μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο (νέες οικοδομές)
– Τροποποίηση παροχής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης (νυχτερινό ρεύμα, επαύξηση παροχής, αλλαγή ονόματος, μεταφορά ρολογιού)
– Αίτηση για εργοταξιακή παροχή και ετήσια ανανέωση της
– Ανακαίνιση οικοδομής
– Περιοδικός έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Για την αρχική ηλεκτροδότηση του ακινήτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 Αίτηση στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται το ακίνητο
 Λογαριασμός κατανάλωσης
 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας
 Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 Στην συνέχεια γίνεται αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και βγαίνει ο προϋπολογισμός δαπάνης της παροχέτευσης

Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η αξιοπιστία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ασφαλή χρήση τους από τους καταναλωτές της ΔΕΔΔΗΕ, πρέπει να διενεργείται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος (άρθρο 5 της απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04), σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του νέου προτύπου ΕΛΟΤ HD384.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

Ο επανέλεγχος βάσει νόμου πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:
– Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια,
– Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια,
– Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια,
– Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο,
– Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πριν από την επανασύνδεση.
 για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήση της εγκατάστασης
 για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

    Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και εξοπλισμό προκειμένου να εκτελέσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και να σας παραδώσει συμπληρωμένα όλα τα έντυπα και σχεδιαγράμματα προκειμένου να συνδεθείτε με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ή να αισθάνεστε ασφαλείς για την χρήση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.

 

Διάφορες Αλλες Οικοδομές.

Αλουμινίου

Αλλαντοποιείων

12

To site χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Εφόσον συνεχίσετε, συμφωνείτε με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε περισσότερα

Τα cookies είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται ιστότοπους, για να διασφαλιστεί μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Αυτές οι προτιμήσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ένα cookie περιέχει την προτιμώμενη χώρα διαμονής σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σας θέτουμε αυτό το ερώτημα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε επίσης «αναλυτικά» cookies. Τα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που χρειάζονται.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μόνιμα cookies και cookies περιόδου λειτουργίας. Τα μόνιμα cookies είναι τα cookies που παραμένουν μόνιμα στον υπολογιστή σας, μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι «με το χέρι». Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα όταν φεύγετε από έναν ιστότοπο και μεταβαίνετε σε έναν άλλο ή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. ενεργοποίηση των cookies, αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και εύρεση και διαγραφή των cookies από το σκληρό σας δίσκο, παρακαλούμε ανατρέξτε στα μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org.

Κλείσιμο