Βεβαιώσεις Νομιμότητας

Βεβαιώσεις Νομιμότητας

[ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή βρισκόμαστε σε μία μεταβατική χρονική περίοδο, από πλευράς αλλαγής ισχύουσας Νομοθεσίας, παρακαλείσθε να μελετήσετε απ’ το ίδιο κεφάλαιο (“Υπηρεσίες”), και το άρθρο μας, με θέμα “Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου”  ]

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4495/2017, για κάθε δικαιοπραξία σε συμβολαιογράφο που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, αλλά και στις περιπτώσεις μισθώσεων ή παραχωρήσεων ακινήτων, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.
Με την υπεύθυνη αυτή δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού, δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
• στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
• στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή
• ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις μη υποχρέωσης υπαγωγής στον νόμο που αναφέρονται παραπάνω, και δεν υπάγονται σε καμία άλλη περίπτωση όπου υπάρχει απαγόρευση υπαγωγής (άρθρο 89 νόμου 4495/2017).

Σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών που έχουν υπαχθεί στην διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων του νόμου 4495/2017, για να συνταχθεί η βεβαίωση του μηχανικού θα πρέπει να έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή να έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού του προστίμου καθώς και το παράβολο της διαδικασίας. Στην δικαιοπραξία γίνεται ειδική μνεία της παραπάνω καταβολής. Οι ως άνω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και μνημονεύεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων τοπογραφικό διάγραμμα, (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο Ν. 651/1977), συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση (ΕΓΣΑ ‘87).

Κυρώσεις σε περίπτωση ανακριβών δηλώσεων.
Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια και οι δικαιοπρακτούντες, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση μηχανικού που αναφέρεται προηγουμένως, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής.

Στους μηχανικούς, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Ειδικά στις περιπτώσεις υπαγωγής στον νόμο 4495/2017 ή μεταβίβασης αυτοτελών νέων αυθαιρέτων κτισμάτων χωρίς την έκδοση άδειας για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μετά την 28.7.2011, στον αρμόδιο για την υπαγωγή ή την έκδοση βεβαίωσης Μηχανικό, επιβάλλεται η οριστική παύση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ: Μην εμπιστεύεστε «συναδέλφους» μηχανικούς οι οποίοι για την μεταβίβαση του ακινήτου, σας εξασφαλίζουν σήμερα την απαιτούμενη βεβαίωση νομιμότητας «παραβλέποντας» τυχόν αυθαίρετες εργασίες. Είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα σας βάλουν σε μεγαλύτερους «μπελάδες» και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτε πλην της κατεδάφισης ή διαθήκης!!!…

Και ασφαλώς θα πρέπει να γνωρίζετε, αυτό που γνωρίζουν οι πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια, ότι:
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟ!!!»…

About the Author

george patrinelis administrator

To site χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Εφόσον συνεχίσετε, συμφωνείτε με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε περισσότερα

Τα cookies είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται ιστότοπους, για να διασφαλιστεί μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Αυτές οι προτιμήσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ένα cookie περιέχει την προτιμώμενη χώρα διαμονής σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σας θέτουμε αυτό το ερώτημα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε επίσης «αναλυτικά» cookies. Τα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που χρειάζονται.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μόνιμα cookies και cookies περιόδου λειτουργίας. Τα μόνιμα cookies είναι τα cookies που παραμένουν μόνιμα στον υπολογιστή σας, μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι «με το χέρι». Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα όταν φεύγετε από έναν ιστότοπο και μεταβαίνετε σε έναν άλλο ή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. ενεργοποίηση των cookies, αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και εύρεση και διαγραφή των cookies από το σκληρό σας δίσκο, παρακαλούμε ανατρέξτε στα μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org.

Κλείσιμο