Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων και σύνδεση με δίκτυο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων και σύνδεση με δίκτυο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Τι ισχύει.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ (παλαιά ΔΕΗ).

Ο ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (πιστοποιητικό ΔΕΗ) στις εξής περιπτώσεις:
– Νέα εγκατάσταση ή αίτηση για μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο (νέες οικοδομές)
– Τροποποίηση παροχής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης (νυχτερινό ρεύμα, επαύξηση παροχής, αλλαγή ονόματος, μεταφορά ρολογιού)
– Αίτηση για εργοταξιακή παροχή και ετήσια ανανέωση της
– Ανακαίνιση οικοδομής
– Περιοδικός έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Για την αρχική ηλεκτροδότηση του ακινήτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 Αίτηση στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται το ακίνητο
 Λογαριασμός κατανάλωσης
 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας
 Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 Στην συνέχεια γίνεται αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και βγαίνει ο προϋπολογισμός δαπάνης της παροχέτευσης

Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η αξιοπιστία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ασφαλή χρήση τους από τους καταναλωτές της ΔΕΔΔΗΕ, πρέπει να διενεργείται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος (άρθρο 5 της απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04), σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του νέου προτύπου ΕΛΟΤ HD384.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

Ο επανέλεγχος βάσει νόμου πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:
– Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια,
– Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια,
– Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια,
– Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο,
– Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πριν από την επανασύνδεση.
 για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήση της εγκατάστασης
 για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

    Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και εξοπλισμό προκειμένου να εκτελέσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και να σας παραδώσει συμπληρωμένα όλα τα έντυπα και σχεδιαγράμματα προκειμένου να συνδεθείτε με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ή να αισθάνεστε ασφαλείς για την χρήση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.

 

About the Author

george patrinelis administrator

To site χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Εφόσον συνεχίσετε, συμφωνείτε με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε περισσότερα

Τα cookies είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται ιστότοπους, για να διασφαλιστεί μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Αυτές οι προτιμήσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ένα cookie περιέχει την προτιμώμενη χώρα διαμονής σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σας θέτουμε αυτό το ερώτημα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε επίσης «αναλυτικά» cookies. Τα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που χρειάζονται.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μόνιμα cookies και cookies περιόδου λειτουργίας. Τα μόνιμα cookies είναι τα cookies που παραμένουν μόνιμα στον υπολογιστή σας, μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι «με το χέρι». Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα όταν φεύγετε από έναν ιστότοπο και μεταβαίνετε σε έναν άλλο ή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. ενεργοποίηση των cookies, αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και εύρεση και διαγραφή των cookies από το σκληρό σας δίσκο, παρακαλούμε ανατρέξτε στα μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org.

Κλείσιμο