ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ενός κτιρίου αποτελούν την «καρδιά» λειτουργίας του και ως εκ τούτου απαιτούν προσεκτική μελέτη και ορθή κατασκευή, δια της πιστής εφαρμογής των μελετών.
Σήμερα, έχει παρέλθει η εποχή κατά την οποία ο φάκελος των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) μελετών περιοριζόταν σε μελέτες ύδρευσης – αποχέτευσης και κυρίως για μεγάλα, σε επιφάνεια και όγκο ή πολυώροφα κτίρια. Σήμερα, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για οποιοδήποτε κτίριο επιφάνειας άνω των 50.00 m2 είναι υποχρεωτική η εκπόνηση σειράς Η/Μ μελετών προ της έκδοσης της άδειας δόμησης.
Έτσι, ένας φάκελος Η/Μ μελετών μιας σύγχρονης κατασκευής, άνω των 50.00 m2, που κατατίθεται προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

– μελέτη θέρμανσης (συμβατικού συστήματος ή συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης, συστήματος με χρήση αντλιών θερμότητας, γεωθερμίας κλπ.),
– μελέτη κάλυψης ζεστού νερού χρήσης,
– ηλεκτρολογική μελέτη (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, θέση πινάκων, διέλευση καλωδιώσεων),
– μελέτη διέλευσης και υπολογισμός σωληνώσεων ύδρευσης (θέσεις συλλεκτών, κατακόρυφες στήλες κλπ.),
– μελέτη διέλευσης και υπολογισμός σωληνώσεων αποχέτευσης και όμβριων (οριζόντιες γραμμές και κατακόρυφες στήλες κλπ.),
– μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας και πλήρωσης των απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ
– Σε περίπτωση συστήματος κεντρικού κλιματισμού, μελέτη αυτού με σχέδια διέλευσης αεραγωγών, τοποθέτησης στομίων κλπ
– Κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης
– Παθητικής Πυροπροστασίας
– Ενεργητικής πυροπροστασίας,

– Πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης,

-Ανελκυστήρων (ηλεκτρικού, υδραυλικού, φορτίων),

– Εξαερισμού – αερισμού,

– Πισίνας

– Φωτοτεχνίας.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε με έμφαση ότι:

-Οι ΗΜ μελέτες μας (υπολογισμοί / σχέδια) εκπονούνται από το γραφείο μας με την χρήση του κορυφαίου λογισμικού (Software) στην κατηγορία του ( FINE / ADAPT) της 4Μ Α.Ε..
-Το παρεχόμενο επίπεδο μελετών από το γραφείο μας, ξεπερνά κατά πολύ τις προδιαγραφές της οριστικής μελέτης σε συνδυασμό με την πολυετή εργοταξιακή μας εμπειρία.
-Όπως προαναφέραμε στο τμήμα των Αρχιτεκτονικών και Στατικών μελετών αξιοποιώντας τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας και την απόλυτη συνεργασία των τεσσάρων απαιτούμενων λογισμικών της ίδιας εταιρείας, εκπονούμε και συντάσσουμε εφαρμόσιμες μελέτες εφαρμογής, αποκλείοντας λάθη που μπορούν να κοστίσουν σε χρήμα και χρόνο.

Τακτοποιήσεις / Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων Ν. 4495/17

Με τον Ν.4495/17 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα ή ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια ή ακόμα και για κάποιες κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και οριστικά!!!
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στο Ν.4495/17 απαγορεύεται να μεταβιβαστούν, να μισθωθούν και υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

 Αν έχει κατασκευαστεί ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια.
 Αν έχει γίνει υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας.
 Αν έχουν γίνει κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστοί χώροι στάθμευσης, αποθήκες, bbq, πισίνα κ.λπ.) οι οποίες δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας.
 Αν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου.
 Αν έχουν ενοποιηθεί ή διαχωριστεί διαμερίσματα σε σχέση με αυτά που ορίζουν τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ….
Ένα ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή, ή χρήση, ακόμη και αν αυτό το γεγονός δεν έχει γίνει γνωστό από την πολιτεία μέσω μίας καταγγελίας, ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ ΑΥΘΑΊΡΕΤΟ.
Ο ιδιοκτήτης πέρα από την προσωρινή χρήση δεν έχει κανένα άλλο εμπράγματο δικαίωμα πάνω στην ιδιοκτησία του.
Δεν μπορεί να την μεταβιβάσει, να την δωρίσει στα παιδιά του, να την καταθέσει ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για να πάρει δάνειο. Αν γίνει συμβολαιογραφική πράξη τότε υπάρχει κίνδυνος αυτή να ακυρωθεί και να επιβληθούν ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ τόσο στο συμβολαιογράφο όσο και στο μηχανικό που συντάσσει το σχέδια (Βλέπε και στην περίπτωση «Βεβαιώσεις Νομιμότητας»).
Οι πράξεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια με το σκεπτικό ότι δεν δηλώνεται το αυθαίρετο τμήμα και επομένως ο μηχανικός και ο συμβολαιογράφος δεν φέρει ευθύνη, θα δυσκολευτούν ακόμη περισσότερο με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του κτιρίου που βρίσκεται «στα σκαριά» να εφαρμοστεί και θα δείχνει την πραγματική κατάσταση του κτιρίου ( μέσω φωτογραφιών και videos).
Ηδη με την εξασφάλιση, από μηχανικό, Βεβαίωσης Νομιμότητας που είναι απαραίτητη σε κάθε «δικαιοπραξία εν ζωή» δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα για την περίπτωση μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας σας…
Το ακίνητο δεν μπορεί να συντηρηθεί με νόμιμο τρόπο (Άδεια επισκευών, Εργασίες μικρής κλίμακας), ούτε να αποκτήσει βασικές λειτουργίες όπως πχ η σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης.
Ακόμη και αν δεν έχει υποστεί καταγγελία, ο ιδιοκτήτης είναι υπό συνεχή “ομηρεία” από κάθε γείτονα, κάτοικο ή υπηρεσία της περιοχής του που είτε θεωρεί ότι ζημιώνεται από την ύπαρξη του αυθαιρέτου, είτε επιδιώκει να βλάψει τον ιδιοκτήτη, για οποιαδήποτε αφορμή.
Αν υποστεί καταγγελία και έχει πρόσφατο αυθαίρετο, το πρόστιμο είναι δυσβάσταχτο και η κατεδάφιση αναπόφευκτη.
Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται σε μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος που δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με το κόστος που θα απαιτηθεί για την “τακτοποίηση” ή “νομιμοποίηση” που προγραμματίζεται.
Με την τακτοποίηση / νομιμοποίηση αυθαιρέτου το προηγούμενο καθεστώς εκκρεμότητας θα αλλάξει ριζικά. Το ακίνητο θα καταγραφεί πλέον επίσημα στα αρχεία της πολιτείας (έστω για τα επόμενα 30 χρόνια), και ο ιδιοκτήτης του θα έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανόνες της αστικής ιδιοκτησίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ: Μην εμπιστεύεστε «συναδέλφους» μηχανικούς οι οποίοι για την μεταβίβαση του ακινήτου, σας εξασφαλίζουν σήμερα την απαιτούμενη βεβαίωση νομιμότητας «παραβλέποντας» τυχόν αυθαίρετες εργασίες. Είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα σας βάλουν σε μεγαλύτερους «μπελάδες» και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτε πλην της κατεδάφισης ή διαθήκης!!!…

Εμπιστευτείτε σήμερα το γραφείο μας για την ορθή τακτοποίηση του αυθαιρέτου ακινήτου σας και καλέστε σήμερα για ΔΩΡΕΑΝ και χωρίς δέσμευση, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του κόστους  νομιμοποίησης / τακτοποίησης του!

Και ασφαλώς θα πρέπει να γνωρίζετε, αυτό που γνωρίζουν οι πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια, ότι:
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟ!!!»…

 

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Δήμος)

Οι ορισμοί και οι κατηγορίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ορίζονται ως εξής :

1. Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
2. Αποθήκευση & Διανομείς
3. Μεταφορείς
4. Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
5. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
5.1 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου φαγητού
5.2 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος
5.3 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
6. Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
6.1 Επιχειρήσεις αναψυχής
6.2 Κέντρο διασκεδάσεως
6.3 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων
7. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
8. Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους:
9. Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία

Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία υπάρχουν κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου η άδεια λειτουργία της επιχείρησης γίνεται σε δύο στάδια.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα πιο κάτω καταστήματα:
• Οπωροπωλείο
• Κρεοπωλείο
• Παντοπωλείο
• Πτηνοπωλείο
• Αυγοπωλείο
• Ιχθυοπωλείο
• Γαλακτοπωλείο
• Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων
• Καφεκοπτείο
• Πρατήριο ελαίων και λιπών
• Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
• Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
• Πρατήριο άρτου
• Πρατήριο έτοιμου φαγητού
• Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων
• Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
• Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
• Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά καταστήματα
• Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

Στο πρώτο στάδιο ο Δήμος χορηγεί Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος η οποία ισχύει τρείς (3) μήνες.
Στο δεύτερο στάδιο, εντός των τριών μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης και αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του καταστήματος, ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στον Δήμο ότι ξεκίνησε να λειτουργεί. Οι απαιτούμενες αυτοψίες από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες γίνονται ύστερα από την γνωστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης.

     Για τις ιδιαίτερα περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος το γραφείο μας σας προσφέρει άμεση λύση με:
 Συλλογή και συμπλήρωση δικαιολογητικών.
 Σύνταξη μελέτης και φακέλου για τις εκδόσεις της προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και γνωστοποίησης της άδειας λειτουργίας.
To γραφείο μας αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ τον προέλεγχο του χώρου στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, διασφαλίζοντας από την αρχή ότι ο χώρος πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για την λειτουργία του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων αν ο χώρος που σκοπεύει να νοικιάσει ή αγοράσει δύναται ή όχι να λειτουργήσει για την χρήση που τον προορίζει, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις.

Μερικές συμβουλές από το γραφείο μας, σε εσάς που θέλετε να ενοικιάσετε χώρο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Όταν θέλετε να ανοίξετε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να βρείτε τον κατάλληλο χώρο. Η θέση και το ενοίκιο του καταστήματος είναι σαφώς παράγοντες που συντελούν στην επιλογή αυτού του χώρου, όμως ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ το αν τελικά θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος που σας ενδιαφέρει!!!.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε εκ των προτέρων αν είναι δυνατή η έκδοση της άδειας που σας ενδιαφέρει καθώς και πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να εκδοθεί, έτσι ώστε να μην αναγκαστείτε να κλείσετε ένα μαγαζί είτε γιατί δεν θα εκδίδετε η άδεια ή είτε γιατί θα σας καθυστερήσει μήνες…
Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να προσέξετε πριν μπείτε στην διαδικασία να νοικιάσετε έναν χώρο που θα προορίζεται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι:
• H οικοδομή
Α. Καταρχήν να ζητήσετε τον κανονισμό της οικοδομής. Αν ο κανονισμός επιτρέπει ( ή δεν απαγορεύει ρητά ) την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος που σας ενδιαφέρει, τότε έχετε ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια σας και είναι πολύ δύσκολο κάποιος ένοικος από την οικοδομή να σας απαγορεύσει να συνεχίσετε.
Β. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε έρχεστε σε επαφή με τον διαχειριστή της οικοδομής και εξασφαλίζετε με κάποιο τρόπο ότι έχετε τη συναίνεση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών που στεγάζει η οικοδομή. Αυτό γίνεται συνήθως με την υπογραφή μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει και διαχειριστής υπογράφει ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού.
Επειδή ο κάθε Δήμος έχει διαφορετική πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα και πιθανώς να ζητήσει και κάποιο πρόσθετο δικαιολογητικό, κρίνετε σκόπιμη η επικοινωνία σας με το εκάστοτε Τμήμα Έκδοσης Αδειών του Δήμου, για να γνωρίζετε, εκ των προτέρων, τι θα σας ζητηθεί.
• Οι επιφάνειες
Κάθε κατάστημα αποτελείται από διάφορους χώρους (πχ παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, W.C. ) , που καταλαμβάνουν κάποια επιφάνεια, ανάλογα με το πόσα καθίσματα έχει το κατάστημα (δυναμικότητα ή θεωρητικός πληθυσμός).
Άρα, βεβαιώνεστε ότι το υποψήφιο κατάστημα είναι αρκετά μεγάλο για να στεγάσει όλους τους χώρους που απαιτούνται από τη συγκρότηση του.
• Τα πολεοδομικά θέματα
Το τελευταίο κριτήριο έχει να κάνει με την νομιμότητα, από πλευράς πολεοδομικών διατάξεων, του χώρου που επιθυμείτε να ενοικιάσετε… Αυτό συνήθως προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα!!!
Έτσι, πριν δώσετε την παραμικρή προκαταβολή, πρέπει να πάρετε αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας. Αυτά τα έχει ο ιδιοκτήτης ή μπορούν να αναζητηθούν από τον φάκελο της οικοδομικής άδειας στην Πολεοδομία ( Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.
Σημείωση: Όλα τα πιο πάνω κρίνετε απαραίτητο να γίνουν με την βοήθεια αρμόδιου μηχανικού. Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα να σας βοηθήσει – κατατοπίσει – ενημερώσει.

Στην συνέχεια με Μηχανικό του Γραφείου μας, πραγματοποιείτε αυτοψία στον χώρο για να διαπιστωθεί το κατά πόσο η υπάρχουσα κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.
Πιο συγκεκριμένα ελέγχονται τα εξής:

 Αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαίρετοι χώροι, χώροι που δεν φαίνονται στα σχέδια, χώροι που αποτυπώνονται διαφορετικά κ.λπ.),
 Αν απαιτείται έκδοση άδειας Δόμησης για αλλαγή χρήσης ή
 Αν χρειάζεται άδεια για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν (άδεια δόμησης εσωτερικών διαρρυθμίσεων, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κ.λπ.)
 Αν απαιτείται έγκριση από κάποια άλλη υπηρεσία. Π.χ. αν το κτίριο είναι διατηρητέο ή αν ανήκει σε ιστορικό τόπο, πόσο εύκολη είναι η έγκριση της αρμόδιας αρχής κ.λπ.

Και βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής ότι αν απαιτείται η νομιμοποίηση κάποιου τμήματος του καταστήματος ή γενικά η έκδοση μιας άδειας δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης αυτό επιμηκύνει τον χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος από τον Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό το κατάστημα που θέλετε να νοικιάσετε να είναι τακτοποιημένο πολεοδομικά.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των χώρων του καταστήματός σας, βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και σχεδιαγραμμάτων καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών τόσο στον αρμόδιο Δήμο για την έκδοση της απαιτούμενης προέγκρισης και γνωστοποίησης λειτουργίας όσο και σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

KATASTHMA Y. E. 1        KATASTHMA Y. E. 3      KATASTHMA Y. E. 2

 

Αδειες Λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Οι ορισμοί και οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ορίζονται πλέον ως εξής :
1. Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
2. Αποθήκευση & Διανομείς
3. Μεταφορείς
4. Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
5. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
5.1 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου φαγητού
5.2 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος
5.3 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
6. Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
6.1 Επιχειρήσεις αναψυχής
6.2 Κέντρο διασκεδάσεως
6.3 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων
7. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
8. Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους:
9. Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία

Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία υπάρχουν κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου η άδεια λειτουργία της επιχείρησης γίνεται σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο ο Δήμος χορηγεί Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος η οποία ισχύει τρείς (3) μήνες.
Στο δεύτερο στάδιο, εντός των τριών μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης και αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του καταστήματος, ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στον Δήμο ότι ξεκίνησε να λειτουργεί. Οι απαιτούμενες αυτοψίες από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες γίνονται ύστερα από την γνωστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα πιο κάτω καταστήματα:
• Οπωροπωλείο
• Κρεοπωλείο
• Παντοπωλείο
• Πτηνοπωλείο
• Αυγοπωλείο
• Ιχθυοπωλείο
• Γαλακτοπωλείο
• Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων
• Καφεκοπτείο
• Πρατήριο ελαίων και λιπών
• Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
• Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
• Πρατήριο άρτου
• Πρατήριο έτοιμου φαγητού
• Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων
• Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
• Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
• Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά καταστήματα
• Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

Για τις ιδιαίτερα περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος το γραφείο μας σας προσφέρει άμεση λύση με:
 Συλλογή και συμπλήρωση δικαιολογητικών.
 Σύνταξη μελέτης και φακέλου για τις εκδόσεις της προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και γνωστοποίησης της άδειας λειτουργίας.
To γραφείο μας αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ τον προέλεγχο του χώρου στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, διασφαλίζοντας από την αρχή ότι ο χώρος πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για την λειτουργία του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων αν ο χώρος που σκοπεύει να νοικιάσει ή αγοράσει δύναται ή όχι να λειτουργήσει για την χρήση που τον προορίζει, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις.

Μερικές συμβουλές από το γραφείο μας, σε εσάς που θέλετε να ενοικιάσετε χώρο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Όταν θέλετε να ανοίξετε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να βρείτε τον κατάλληλο χώρο. Η θέση και το ενοίκιο του καταστήματος είναι σαφώς παράγοντες που συντελούν στην επιλογή αυτού του χώρου, όμως ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ το αν τελικά θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος που σας ενδιαφέρει!!!.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε εκ των προτέρων αν είναι δυνατή η έκδοση της άδειας που σας ενδιαφέρει καθώς και πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να εκδοθεί, έτσι ώστε να μην αναγκαστείτε να κλείσετε ένα μαγαζί είτε γιατί δεν θα εκδίδετε η άδεια ή είτε γιατί θα σας καθυστερήσει μήνες…
Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να προσέξετε πριν μπείτε στην διαδικασία να νοικιάσετε έναν χώρο που θα προορίζεται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι:
• H οικοδομή
Α. Καταρχήν να ζητήσετε τον κανονισμό της οικοδομής. Αν ο κανονισμός επιτρέπει ( ή δεν απαγορεύει ρητά ) την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος που σας ενδιαφέρει, τότε έχετε ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια σας και είναι πολύ δύσκολο κάποιος ένοικος από την οικοδομή να σας απαγορεύσει να συνεχίσετε.
Β. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε έρχεστε σε επαφή με τον διαχειριστή της οικοδομής και εξασφαλίζετε με κάποιο τρόπο ότι έχετε τη συναίνεση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών που στεγάζει η οικοδομή. Αυτό γίνεται συνήθως με την υπογραφή μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει και διαχειριστής υπογράφει ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού.
Επειδή ο κάθε Δήμος έχει διαφορετική πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα και πιθανώς να ζητήσει και κάποιο πρόσθετο δικαιολογητικό, κρίνετε σκόπιμη η επικοινωνία σας με το εκάστοτε Τμήμα Έκδοσης Αδειών του Δήμου, για να γνωρίζετε, εκ των προτέρων, τι θα σας ζητηθεί.
• Οι επιφάνειες
Κάθε κατάστημα αποτελείται από διάφορους χώρους (πχ παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, W.C. ) , που καταλαμβάνουν κάποια επιφάνεια, ανάλογα με το πόσα καθίσματα έχει το κατάστημα (δυναμικότητα ή θεωρητικός πληθυσμός).
Άρα, βεβαιώνεστε ότι το υποψήφιο κατάστημα είναι αρκετά μεγάλο για να στεγάσει όλους τους χώρους που απαιτούνται από τη συγκρότηση του.
• Τα πολεοδομικά θέματα
Το τελευταίο κριτήριο έχει να κάνει με την νομιμότητα, από πλευράς πολεοδομικών διατάξεων, του χώρου που επιθυμείτε να ενοικιάσετε… Αυτό συνήθως προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα!!!
Έτσι, πριν δώσετε την παραμικρή προκαταβολή, πρέπει να πάρετε αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας. Αυτά τα έχει ο ιδιοκτήτης ή μπορούν να αναζητηθούν από τον φάκελο της οικοδομικής άδειας στην Πολεοδομία ( Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.
Σημείωση: Όλα τα πιο πάνω κρίνετε απαραίτητο να γίνουν με την βοήθεια αρμόδιου μηχανικού. Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα να σας βοηθήσει – κατατοπίσει – ενημερώσει.

Στην συνέχεια με Μηχανικό του Γραφείου μας, πραγματοποιείτε αυτοψία στον χώρο για να διαπιστωθεί το κατά πόσο η υπάρχουσα κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.
Πιο συγκεκριμένα ελέγχονται τα εξής:
 Αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαίρετοι χώροι, χώροι που δεν φαίνονται στα σχέδια, χώροι που αποτυπώνονται διαφορετικά κ.λπ.),
 Αν απαιτείται έκδοση άδειας Δόμησης για αλλαγή χρήσης ή
 Αν χρειάζεται άδεια για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν (άδεια δόμησης εσωτερικών διαρρυθμίσεων, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κ.λπ.)
 Αν απαιτείται έγκριση από κάποια άλλη υπηρεσία. Π.χ. αν το κτίριο είναι διατηρητέο ή αν ανήκει σε ιστορικό τόπο, πόσο εύκολη είναι η έγκριση της αρμόδιας αρχής κ.λπ.
Και βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής ότι αν απαιτείται η νομιμοποίηση κάποιου τμήματος του καταστήματος ή γενικά η έκδοση μιας άδειας δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης αυτό επιμηκύνει τον χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος από τον Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό το κατάστημα που θέλετε να νοικιάσετε να είναι τακτοποιημένο πολεοδομικά.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των χώρων του καταστήματός σας, βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και σχεδιαγραμμάτων καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών τόσο στον αρμόδιο Δήμο για την έκδοση της απαιτούμενης προέγκρισης και γνωστοποίησης λειτουργίας όσο και σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

KATASTHMA Y. E. 1

Αδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Δήμος)

Οι ορισμοί και οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ορίζονται πλέον ως εξής :
1. Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
2. Αποθήκευση & Διανομείς
3. Μεταφορείς
4. Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
5. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
5.1 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου φαγητού
5.2 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος
5.3 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
6. Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
6.1 Επιχειρήσεις αναψυχής
6.2 Κέντρο διασκεδάσεως
6.3 Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων
7. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
8. Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους:
9. Επιχειρήσεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική Νομοθεσία

Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία υπάρχουν κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου η άδεια λειτουργία της επιχείρησης γίνεται σε δύο στάδια.
Στο πρώτο στάδιο ο Δήμος χορηγεί Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος η οποία ισχύει τρείς (3) μήνες.
Στο δεύτερο στάδιο, εντός των τριών μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης και αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του καταστήματος, ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στον Δήμο ότι ξεκίνησε να λειτουργεί. Οι απαιτούμενες αυτοψίες από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες γίνονται ύστερα από την γνωστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα πιο κάτω καταστήματα:
• Οπωροπωλείο
• Κρεοπωλείο
• Παντοπωλείο
• Πτηνοπωλείο
• Αυγοπωλείο
• Ιχθυοπωλείο
• Γαλακτοπωλείο
• Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων
• Καφεκοπτείο
• Πρατήριο ελαίων και λιπών
• Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
• Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
• Πρατήριο άρτου
• Πρατήριο έτοιμου φαγητού
• Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων
• Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
• Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
• Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά καταστήματα
• Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

Για τις ιδιαίτερα περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος το γραφείο μας σας προσφέρει άμεση λύση με:
 Συλλογή και συμπλήρωση δικαιολογητικών.
 Σύνταξη μελέτης και φακέλου για τις εκδόσεις της προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και γνωστοποίησης της άδειας λειτουργίας.
To γραφείο μας αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ τον προέλεγχο του χώρου στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, διασφαλίζοντας από την αρχή ότι ο χώρος πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για την λειτουργία του ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων αν ο χώρος που σκοπεύει να νοικιάσει ή αγοράσει δύναται ή όχι να λειτουργήσει για την χρήση που τον προορίζει, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις.

Μερικές συμβουλές από το γραφείο μας, σε εσάς που θέλετε να ενοικιάσετε χώρο για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Όταν θέλετε να ανοίξετε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να βρείτε τον κατάλληλο χώρο. Η θέση και το ενοίκιο του καταστήματος είναι σαφώς παράγοντες που συντελούν στην επιλογή αυτού του χώρου, όμως ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ το αν τελικά θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος που σας ενδιαφέρει!!!.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε εκ των προτέρων αν είναι δυνατή η έκδοση της άδειας που σας ενδιαφέρει καθώς και πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να εκδοθεί, έτσι ώστε να μην αναγκαστείτε να κλείσετε ένα μαγαζί είτε γιατί δεν θα εκδίδετε η άδεια ή είτε γιατί θα σας καθυστερήσει μήνες…
Τα βασικά κριτήρια που πρέπει να προσέξετε πριν μπείτε στην διαδικασία να νοικιάσετε έναν χώρο που θα προορίζεται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι:
• H οικοδομή
Α. Καταρχήν να ζητήσετε τον κανονισμό της οικοδομής. Αν ο κανονισμός επιτρέπει ( ή δεν απαγορεύει ρητά ) την ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος που σας ενδιαφέρει, τότε έχετε ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια σας και είναι πολύ δύσκολο κάποιος ένοικος από την οικοδομή να σας απαγορεύσει να συνεχίσετε.
Β. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε έρχεστε σε επαφή με τον διαχειριστή της οικοδομής και εξασφαλίζετε με κάποιο τρόπο ότι έχετε τη συναίνεση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών που στεγάζει η οικοδομή. Αυτό γίνεται συνήθως με την υπογραφή μιας υπεύθυνης δήλωσης από τον διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει και διαχειριστής υπογράφει ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού.
Επειδή ο κάθε Δήμος έχει διαφορετική πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα και πιθανώς να ζητήσει και κάποιο πρόσθετο δικαιολογητικό, κρίνετε σκόπιμη η επικοινωνία σας με το εκάστοτε Τμήμα Έκδοσης Αδειών του Δήμου, για να γνωρίζετε, εκ των προτέρων, τι θα σας ζητηθεί.
• Οι επιφάνειες
Κάθε κατάστημα αποτελείται από διάφορους χώρους (πχ παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, W.C. ) , που καταλαμβάνουν κάποια επιφάνεια, ανάλογα με το πόσα καθίσματα έχει το κατάστημα (δυναμικότητα ή θεωρητικός πληθυσμός).
Άρα, βεβαιώνεστε ότι το υποψήφιο κατάστημα είναι αρκετά μεγάλο για να στεγάσει όλους τους χώρους που απαιτούνται από τη συγκρότηση του.
• Τα πολεοδομικά θέματα
Το τελευταίο κριτήριο έχει να κάνει με την νομιμότητα, από πλευράς πολεοδομικών διατάξεων, του χώρου που επιθυμείτε να ενοικιάσετε… Αυτό συνήθως προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα!!!
Έτσι, πριν δώσετε την παραμικρή προκαταβολή, πρέπει να πάρετε αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας. Αυτά τα έχει ο ιδιοκτήτης ή μπορούν να αναζητηθούν από τον φάκελο της οικοδομικής άδειας στην Πολεοδομία ( Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.
Σημείωση: Όλα τα πιο πάνω κρίνετε απαραίτητο να γίνουν με την βοήθεια αρμόδιου μηχανικού. Το γραφείο μας έχει την δυνατότητα να σας βοηθήσει – κατατοπίσει – ενημερώσει.

Στην συνέχεια με Μηχανικό του Γραφείου μας, πραγματοποιείτε αυτοψία στον χώρο για να διαπιστωθεί το κατά πόσο η υπάρχουσα κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.
Πιο συγκεκριμένα ελέγχονται τα εξής:
 Αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις (αυθαίρετοι χώροι, χώροι που δεν φαίνονται στα σχέδια, χώροι που αποτυπώνονται διαφορετικά κ.λπ.),
 Αν απαιτείται έκδοση άδειας Δόμησης για αλλαγή χρήσης ή
 Αν χρειάζεται άδεια για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν (άδεια δόμησης εσωτερικών διαρρυθμίσεων, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κ.λπ.)
 Αν απαιτείται έγκριση από κάποια άλλη υπηρεσία. Π.χ. αν το κτίριο είναι διατηρητέο ή αν ανήκει σε ιστορικό τόπο, πόσο εύκολη είναι η έγκριση της αρμόδιας αρχής κ.λπ.
Και βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής ότι αν απαιτείται η νομιμοποίηση κάποιου τμήματος του καταστήματος ή γενικά η έκδοση μιας άδειας δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης αυτό επιμηκύνει τον χρόνο έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος από τον Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό το κατάστημα που θέλετε να νοικιάσετε να είναι τακτοποιημένο πολεοδομικά.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό των χώρων του καταστήματός σας, βάσει των απαιτήσεων της Νομοθεσίας, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και σχεδιαγραμμάτων καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση των εργασιών τόσο στον αρμόδιο Δήμο για την έκδοση της απαιτούμενης προέγκρισης και γνωστοποίησης λειτουργίας όσο και σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων κτιρίων και σύνδεση με δίκτυο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Τι ισχύει.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στα κατά τόπους γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ (παλαιά ΔΕΗ).

Ο ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (πιστοποιητικό ΔΕΗ) στις εξής περιπτώσεις:
– Νέα εγκατάσταση ή αίτηση για μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο (νέες οικοδομές)
– Τροποποίηση παροχής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης (νυχτερινό ρεύμα, επαύξηση παροχής, αλλαγή ονόματος, μεταφορά ρολογιού)
– Αίτηση για εργοταξιακή παροχή και ετήσια ανανέωση της
– Ανακαίνιση οικοδομής
– Περιοδικός έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Για την αρχική ηλεκτροδότηση του ακινήτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 Αίτηση στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται το ακίνητο
 Λογαριασμός κατανάλωσης
 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας
 Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 Στην συνέχεια γίνεται αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και βγαίνει ο προϋπολογισμός δαπάνης της παροχέτευσης

Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η αξιοπιστία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ασφαλή χρήση τους από τους καταναλωτές της ΔΕΔΔΗΕ, πρέπει να διενεργείται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος (άρθρο 5 της απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04), σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του νέου προτύπου ΕΛΟΤ HD384.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

Ο επανέλεγχος βάσει νόμου πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:
– Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια,
– Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια,
– Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια,
– Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο,
– Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πριν από την επανασύνδεση.
 για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήση της εγκατάστασης
 για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία), μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.

    Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και εξοπλισμό προκειμένου να εκτελέσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και να σας παραδώσει συμπληρωμένα όλα τα έντυπα και σχεδιαγράμματα προκειμένου να συνδεθείτε με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ή να αισθάνεστε ασφαλείς για την χρήση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης.

 

Βεβαιώσεις Νομιμότητας

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4495/2017, για κάθε δικαιοπραξία σε συμβολαιογράφο που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, αλλά και στις περιπτώσεις μισθώσεων ή παραχωρήσεων ακινήτων, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.
Με την υπεύθυνη αυτή δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού, δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
• στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
• στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή
• ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις μη υποχρέωσης υπαγωγής στον νόμο που αναφέρονται παραπάνω, και δεν υπάγονται σε καμία άλλη περίπτωση όπου υπάρχει απαγόρευση υπαγωγής (άρθρο 89 νόμου 4495/2017).

Σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών που έχουν υπαχθεί στην διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων του νόμου 4495/2017, για να συνταχθεί η βεβαίωση του μηχανικού θα πρέπει να έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή να έχει καταβληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού του προστίμου καθώς και το παράβολο της διαδικασίας. Στην δικαιοπραξία γίνεται ειδική μνεία της παραπάνω καταβολής. Οι ως άνω βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και μνημονεύεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων τοπογραφικό διάγραμμα, (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο Ν. 651/1977), συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση (ΕΓΣΑ ‘87).

Κυρώσεις σε περίπτωση ανακριβών δηλώσεων.
Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια και οι δικαιοπρακτούντες, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση μηχανικού που αναφέρεται προηγουμένως, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής.

Στους μηχανικούς, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Ειδικά στις περιπτώσεις υπαγωγής στον νόμο 4495/2017 ή μεταβίβασης αυτοτελών νέων αυθαιρέτων κτισμάτων χωρίς την έκδοση άδειας για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μετά την 28.7.2011, στον αρμόδιο για την υπαγωγή ή την έκδοση βεβαίωσης Μηχανικό, επιβάλλεται η οριστική παύση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ: Μην εμπιστεύεστε «συναδέλφους» μηχανικούς οι οποίοι για την μεταβίβαση του ακινήτου, σας εξασφαλίζουν σήμερα την απαιτούμενη βεβαίωση νομιμότητας «παραβλέποντας» τυχόν αυθαίρετες εργασίες. Είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα σας βάλουν σε μεγαλύτερους «μπελάδες» και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτε πλην της κατεδάφισης ή διαθήκης!!!…

Και ασφαλώς θα πρέπει να γνωρίζετε, αυτό που γνωρίζουν οι πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια, ότι:
«ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΘΗΝΟ!!!»…

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

PEA1

 

 

 

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ( Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου.
Η έκδοσή του είναι απαραίτητη για κάθε κτίριο (άσχετα από την επιφάνειά του από 01-01-2016 σύμφωνα με την τελευταία ισχύουσα Νομοθεσία), είτε μισθωθεί είτε μεταβιβαστεί.
Η χρονική του ισχύς είναι δέκα έτη.

  Το Τεχνικό Γραφείο μας διαθέτει πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές και αναλαμβάνει την έκδοση Π.Ε.Α. που περιλαμβάνει:
– Τη συλλογή όλων εκείνων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως είναι η οικοδομική άδεια, η κάτοψη του χώρου, το συμβόλαιο του ακινήτου κ.α.
– Την επί τόπου αυτοψία του ακινήτου και την καταγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται όπως η θερμομόνωση του κτιρίου,
– Την έκδοση του Π.Ε.Α. μέσα από το ειδικό λογισμικό του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου

 

 

 

 

 

 

12
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων

To site χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Εφόσον συνεχίσετε, συμφωνείτε με την χρήση των cookies από εμάς. Μάθετε περισσότερα

Τα cookies είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται ιστότοπους, για να διασφαλιστεί μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Αυτές οι προτιμήσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, ένα cookie περιέχει την προτιμώμενη χώρα διαμονής σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σας θέτουμε αυτό το ερώτημα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε επίσης «αναλυτικά» cookies. Τα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που χρειάζονται.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μόνιμα cookies και cookies περιόδου λειτουργίας. Τα μόνιμα cookies είναι τα cookies που παραμένουν μόνιμα στον υπολογιστή σας, μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι «με το χέρι». Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα όταν φεύγετε από έναν ιστότοπο και μεταβαίνετε σε έναν άλλο ή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. ενεργοποίηση των cookies, αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και εύρεση και διαγραφή των cookies από το σκληρό σας δίσκο, παρακαλούμε ανατρέξτε στα μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org.

Κλείσιμο